Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 Thời gian: Chính thức diễn ra từ 00h00’ ngày 10/9/2023 đến 24h00’ ngày 30/9/2023. Văn bản triển khai (Tại đây),...