Thông báo thực hiện 30 phút ngoài giờ hành chính Chi tiết (tại...


TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ủy ban nhân dân xã Dương Sơn mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:...