Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Kế hoạch phát động chuyển đổi số năm 2023

( Cập nhật ngày: 07/02/2023 )

Thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 31/12/2022 của UBND
huyện Na Rì về việc phát động Phong trào thi đua “Na Rì đẩy mạnh chương
trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025”, UBND xã Dương Sơn phát động
Phong trào thi đua “xã đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 –
2025” (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua) với mục đích:

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc
tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số
trên địa bàn xã góp phần hoàn thành các mục tiêu cụ thể tại Kế hoạch số 64/KHUBND ngày 01/7/2022 của UBND xã Dương Sơn về việc thực hiện Đề án tổng
thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
trên địa bàn xã.
Chi tiết kế hoạch (tại đây)

Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function luottruycap(), 0 passed in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 41 and exactly 1 expected in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code:263 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(41): luottruycap() #1 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1): eval() #2 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1): eval() #3 C:\xampp\htdocs\nari\wp-includes\template-loader.php(106): include('C:\\xampp\\htdocs...') #4 C:\xampp\htdocs\nari\wp-blog-header.php(19): require_once('C:\\xampp\\htdocs...') #5 C:\xampp\htdocs\nari\index.php(17): require('C:\\xampp\\htdocs...') #6 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 263